Recreatie

Promotie.

Doelgroepen die gebruik maken van het Rhederlaag zijn:

  • inwoners van omliggende dorpen, waaronder vooral veel jeugdigen en kinderen per fiets/scooter vanuit de wijde omgeving;
  • dagtoeristen per auto, veelal ook met kinderen.
  • verblijfstoeristen maken ook gebruik van stranden, watersport en wandelgebied

Voorstellen voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied voor dagrecreatie:

  • Het faciliteren, versterken en promoten van wandel- en fietsroutes om het Rhederlaag en tussen de dorpen Giesbeek, Angerlo, Doesburg, Rheden en Lathum.
  • Het versterken van historische belangrijke elementen in het Rhederlaag en haar omgeving ter versterking van de ruimtelijke kwaliteiten. Deze elementen kunnen een verbindende schakel zijn tussen de verschillende landschapselementen en versterken het toerisme.

Watersport.

Het Rhederlaag is een uniek watersportgebied. Het is goed bereikbaar vanaf de A12. De grote plassen zijn geweldig om te zeilen. Er worden regelmatig zeilwedstrijden gehouden, inclusief nationale kampioenschappen.

Er zijn vijf jachthavens in het gebied, er is scouting en er zijn vele kanovaarders actief.

Het uitzicht is uniek: je kijkt van de plas zó op de Veluwe! Dat heb je nergens in Nederland.

Naast ligplaatsen in jachthavens is het voor de watersporter ook van belang dat voldoende vrije oever om aan te leggen in het gebied aanwezig is. Het totale bestand aan ligplaatsen in het Rhederlaag is afgestemd op het gerealiseerde wateroppervlak. Ervaringsgegevens van ANWB en KNWV hebben aangetoond, dat bij dit aantal ligplaatsen (1580) een oeverlengte voor aanleggen, picknicken en zwemmen voor de watersporter minimaal 7500 meter oeverlengte benodigd is voor een doelmatig recreatief gebruik van de plassen. Nu is nog maar ca 3000 meter beschikbaar.

Daarbij moet je bedenken dat speciaal voor zeilers aanlegplaatsen ook nog afhankelijk zijn van de windrichting, je legt niet aan lager wal aan!

De plas heeft een open doorgang naar de IJssel, wat voor booteigenaren mogelijkheden biedt en mensen van elders de gelegenheid geeft het Rhederlaag te bezoeken. Op mooie dagen en in de weekenden is er heel veel verkeer!

Kamperen.

Er zijn drie grote campings en een camperterrein aan het Rhederlaag. Op de campings hebben veel mensen een huisje of een stacaravan. De campings hebben een haven van waaruit boten kunnen vertrekken.

De plas is zó ontworpen dat de noordoever bestemd is voor meerdaags verblijf (kamperen) en de zuidoever voor dagrecreatie en evenementen.

De Marsweg, de toegangsweg naar de campings, is eigenlijk veel te smal voor al het verkeer dat daar op drukke dagen langs komt.

Strandbezoek.

Vrije toegankelijkheid van het gebied is een groot goed, en uitgangspunt om een divers recreatiegebied voor de regio te bieden. Tijdens de geleidelijke verwezenlijking van het gebied zijn steeds mogelijkheden gecreëerd om vrij gebruik te kunnen maken van stranden en oevers in het Rhederlaag.

Bij sommige stranden (Noordoever, Giesbeek) is een deel van het zwemwater afgezet met ballenlijnen om te voorkomen dat boten tussen de zwemmers komen, wat gevaarlijke situaties zou opleveren.

Helaas is in de loop van de jaren veel strand afgesloten, verpacht of onaantrekkelijk gemaakt. Speelgelegenheden zijn verdwenen, volleybalvelden zijn weg. Toiletgebouwen zijn te weinig open. In feite is nog maar weinig openbaar strand over, waardoor die stranden op mooie dagen overvol zijn. Lathum heeft zelfs helemaal geen strand meer.

Evenementen.

Aan het Rhederlaag zijn een aantal jaarlijks terugkerende evenementen. Giesbeach bestaat al jaren, maar kampt met afnemende bezoekersaantallen. Dreamfields daarentegen is ongekend populair, zó zelfs dat in 2017 het festival voor het eerst 2 dagen duurde.

Ondanks de ondervonden overlast Zijn dit soort evenementen essentieel voor een gezond Rhederlaag waar elk wat van zijn gading vindt.