Overnachtingshaven

Plan Rijkswaterstaat.

In de Vale plas moet een overnachtingshaven voor 23 binnenschepen tot 110 m lengte komen. Dat heeft de minister in 2007 bepaald.

De locatie was gekozen tegen Giesbeek aan (zuidlob). Door de bemoeienissen van het IOWV is de locatie verlegd naar de westlob, tegen het terrein van de scouting aan. De plaatjes staan hiernaast.

Niet in het Rhederlaag alsjeblieft.

Omdat de Werkgroep Rhederlaag van mening is dat een industriële haven niet in een recreatiegebied hoort verzetten we ons daartegen. Het doet afbreuk aan het natuurgebied en is gevaarlijk voor watersporters. Dat er een plek moet komen waar schippers kunnen overnachten is duidelijk. Aan één steiger liggen 6 schepen maximaal, drie aan drie naast elkaar. Dat zijn er dus nu nog 3. Er hoort een losplaats voor auto’s bij en een goede verbinding met het Nederlandse wegennet.

De bemoeienis van de Werkgroep heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat een onderzoek naar de veiligheid van de scheepvaart is gaan doen waarbij de recreatie vaart ook is betrokken. Op 24 mei 2018 is het resultaat voorgelegd.

Conclusies:

  1. Door de komst van de haven wordt het minder veilig voor de recreatievaart (Antwoord van RWS was daarop ook ja)
  2. De te nemen veiligheidsmaatregelen gaan ten koste van visgronden
  3. De te nemen veiligheidsmaatregelen kosten vaarruimte op de Valeplas

Er zou totaal geen probleem of risico zijn zonder de haven!

Alternatieve locatie.

De Werkgroep heeft concreet voorgesteld aan het projectteam van RWS om de werkhaven van K3Delta in de Havikerwaard om te bouwen voor overnachting. Voor de Giesbeekse schippers zou eventueel een steiger kunnen komen daar tegenover, aan de Giesbeekse kant van de IJssel. Daarnaast zijn nog diverse andere (betere) locaties aangegeven. RWS wil daar tot dusverre niet serieus op ingaan.

Nieuwe inzichten.

Intussen is er een toekomstvisie voor de binnenvaart opgesteld. Dat is binnenkort beschikbaar. Daaruit zou blijken dat er geen 23 plekken nodig zijn (17 voor passanten, 6 voor de Giesbeekse schippers), maar slechts 17 (11 + 6). In het voorstel van de Werkgroep zouden er in de werkhaven dus maar  2 steigers hoeven te komen.