Klimaatpark IJsselpoort

Klimaatpark IJsselpoort en het Rhederlaag

Officieel

De officiële website van het Klimaatpark is http://www.rivierklimaatpark.nl

Daar zijn alle plannen en gedachten te vinden. Tevens de agenda van de geplande voortgang inclusief de voorlichtingen aan de burgers. Er is echt héél veel materiaal!

In de goed georganiseerde bijeenkomsten heeft iedereen zijn ideeën naar voren kunnen brengen en die zijn dan ook allemaal genoteerd. Men heeft zich erover gebogen en daaruit een viertal meest kansrijke oplossingen geformuleerd.

Die oplossingen lopen van héél weinig voorgestelde wijzigingen aan de huidige structuur van het Rhederlaag tot zéér vergaande veranderingen.

De overnachtingshaven ligt in het Klimaatpark

Helaas is in geen enkel plan expliciet opgenomen dat de overnachtingshaven er niet komt. Ook Natuurmonumenten, die het grote gebied naast de Veerstal bezit en dus recht tegenover de haven zit, heeft geen bezwaar ingediend, hoewel een dergelijke industriële haven een aanslag op hun rustige natuurlijke ontwikkeling zal zijn. De reden voor dat omzichtige negeren van de haven door de lokale overheden is dat de haven wordt beschouwd als een ‘autonoom proces’, waar lokaal geen invloed op kan worden uitgeoefend. In gewoon Nederlands betekent dat standpunt dat een hogere autoriteit de beslissing heeft genomen en dat daartegen dan geen verzet mag worden geboden. De genoemde autoriteit is de Minister van Rijkswaterstaat die in 2007 op verkeerde gegevens een besluit heeft genomen.

De voorgestelde vier kansrijke inrichtingen van het Klimaatpark.

De brochure daarover heet “vier kansrijke inrichtingen uiterwaarden IJssel”. U kunt hem downloaden van de website van het Klimaatpark. Hier volgt een opsomming op hoofdlijnen:

Oplossing 1. Dit is de minst ingrijpende. Naast verbetering van doorstroming en dijken is er weinig.

Oplossing 2. De meest ingrijpende. Er wordt voorzien om een overstroom kanaal van de IJssel naar het Rhederlaag te maken om het hoogwater te verlagen. Dat heeft invloed op de waterstroom en het waterpeil niveau in het Rhederlaag. Daarnaast wordt voorzien in grote (honderden meters) eilanden voor zonnepanelen drijvend in de Lathumse en Giese Plas. Dag watersport, dag zeilwedstrijden! In deze zelfde oplossing is bedacht dat er tussen Giesbeek en de overnachtingshaven in de Westlob nog wel wat windmolens geplaatst kunnen worden.

Oplossing 3. Ingrepen in het landschap, maar niet veel in het Rhederlaag.

Oplossing 4. In dit plan hoort ook het overstroom kanaal van de IJssel naar het Rhederlaag.

In het algemeen zijn verreweg de meest ideeën van de bewoners als niet uitvoerbaar beoordeeld. Daarentegen is goed geluisterd naar Leisurelands en hun financiële verdiensten.

Verdere stappen

Velen hebben vragen en commentaren ingediend bij het klimaatpark, maar tot juni 2018 zijn daar nog geen reacties op gekomen. Wel is op de website van het klimaatpark te zien hoe afgrijselijk de zonneparken op het water eruitzien. Zie rechts.

Het moge duidelijk zijn dat wij als bewoners en belanghebbenden in elk geval sterk gekant zijn tegen de zonnepanelen in het water en de windmolens op de oever. Daar maken we ons sterk voor.