Home

Toekomst Rhederlaag

Speerpunten van de Werkgroep Rhederlaag

  1. Geen overnachtingshaven in het Rhederlaag
  2. Geen windmolens of zonnepaneel eilanden in het Rhederlaag
  3. Geen ontzanding meer en zeker niet binnen 500 m van woningen

De stand van zaken in het kort

Vreemde zaken.

Er is overleg geweest tussen de gemeente Zevenaar, de provincie Gelderland, Leisurelands en K3Delta. Daar is besproken dat compensatie wordt betaald omdat niet de oorspronkelijke hoeveelheid van 2,6 miljoen m3 maar hoogstens 1,1 miljoen m3 zal worden gewonnen. En dat zal dan voornamelijk de Kop van Wentink zijn. Voor die afspraak over het afzien van verdere zandwinning hebben gemeente en provincie ieder € 375.000 betaald aan Leisurelands.

Waarom is dat vreemd? Daar zijn twee belangrijke redenen voor:

  1. De rechter heeft de milieuvergunning voor de oorspronkelijke zandwinning nietig verklaard. Die mag dus niet worden uitgevoerd (nadat illegaal de doorgang bij de Giese Kop al was gemaakt). De gemeente en de provincie hebben dus betaald voor zandwinning die helemaal niet mocht! De burger betaalt!
  2. Voor die betaling zijn door de partijen helemaal geen cijfers overgelegd. Het is dus handjeklap geweest van ons geld.

Nog wat opvallende feiten:

  • De provincie Gelderland heeft de door Leisurelands betaalde leges voor de (onterecht verleende) zand win vergunning van € 300.000 terugbetaald. De onherroepelijk verleende vergunning is dus toch ingetrokken!
  • In het nieuwe college van B&W van het vergrote Zevenaar is geen enkele vertegenwoordiger van het oude college opgenomen! Waarom zou dat zijn?

 

IGOR

Dat staat voor Integraal Gebieds Overleg Rhederlaag. Dit geweldige initiatief waar vrijwel alle partijen in waren vertegenwoordigd heeft onder druk van de gemeenteraad met stoom en kokend water een ‘Notitie van Uitgangspunten’ (NvU) voor het toekomstige bestemmingsplan van het Rhederlaag opgesteld. De oude Gemeenteraad wilde dat nog vaststellen voordat ze aftraden. Het plan is door IGOR in de zomervakantie gemaakt, waardoor het overleg gigantisch onder druk kwam te staan. De Werkgroep Rhederlaag was het met veel zaken volledig oneens, maar die mening mocht uitsluitend in voetnoten worden opgenomen.

Twee leden van de Werkgroep Rhederlaag zijn uit het overleg gezet. Er zijn nog meer vervelende zaken gebeurd zoals inbreuk op de privacy met als gevolg dat alle leden van Werkgroep zich de één na de ander uit IGOR hebben teruggetrokken. Gezien de vele vertegenwoordigingen door de Werkgroep kan nu niet meer gesteld worden dat IGOR de burgerparticipatie van de Rhederlaag betrokkenen vormt. Wij hebben dat aan de Gemeente en de provincie gemeld.

 

Klimaatpark IJsselpoort

Er is door omliggende gemeenten met een aantal partijen een project gestart, het Klimaatpark IJsselpoort. Dat betreft de IJssel en de aangrenzende groene gebieden vanaf het begin van de IJssel tot en met het Rhederlaag. Die organisatie heeft een eigen website http://www.rivierklimaatpark.nl

De plannen betreffen ook het Rhederlaag, zoals velen weten. In april 2018 is een viertal versies van het plan gepubliceerd. Wij vinden in elk geval de versie met de zonnepaneel eilanden in het water of windmolens direct aan de plas onacceptabel.

 

De geplande industriële overnachtingshaven voor binnenschepen in de Valeplas

Deze geplande haven die door bemoeienis van het IOWV van de zuidlob naar de westlob is verplaatst moet gewoon niet in een groot recreatiegebied komen!

De Werkgroep heeft al vele bruikbare alternatieven aangedragen. Zonder succes. Intussen is de geplande haven alweer kleiner geworden vanwege de afnemende behoefte. Wij blijven ons verzetten tegen de komst van die haven!